THIS, THAT, THESE, THOSE

 ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ   Перекладіть.    Це – рудий кіт, а то – чорна собака.  Це – велике місто, а то – маленьке містечко..  Це -мої ручки, а то — його…